Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Du bedes læse vores Privatlivspolitik og acceptere nedenstående handelsbetingelser da de indeholder vigtige oplysninger om dine juridiske rettigheder og forpligtelser.

Ved at få adgang til eller bruge Keep the Beauté platformen, erkender du at du har forstået og acceptereret nedenstående handelsbetingelser. Vores handelsbetingelser gælder både til vores platform; Keep the Beauté (App) og hjemmesiden: www.keepthebeaute.com. Det gælder både for kunder som køber en ydelse eller yder en ydelse via vores platform. Vi er derfor ikke aftalepartved booking eller tidsbestilling via platformen.

Disse betingelser udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og Keep the Beauté. Før du accepterer eller booker en aftale via vores platform, vil vi gøre dig opmærksom på at læse vores handelsbetingelser og vilkår igennem. Ved bestilling/booking af en tid accepterer du at være bundet af vores handelsbetingelser og vilkår. Vi forbeholder os retten til at ændre handelsbetingelserne til enhver tid ved at ændre vilkårene på denne side. Enhver brug af personoplysninger, som er angivet i forbindelse med brug af vores platform, er underlagt vores Privatlivspolitik og Cookiepolitik (Indsæt aktivt link). Vi anbefaler at du læser vores Privatlivspolitik før du går videre med handlen.

1. Introduktion til vilkår og betingelser

1.1 Bestilling af en tid

Vi tilbyder dig mulighed for at bestille en skønhedsbehandling hos behandlere i deres private hjem, som fremgår på platformen. Når behandleren har accepteret booking, er der indgået en juridisk bindende aftale mellem dig og behandleren. Du skal bemærke, at aftalen om behandlingen indgås mellem dig og sælgeren, og Keep the Beauté er blot platformsejer og har ingen ansvar for behandlingens forløb eller fremgang.

2. Adgang til platformen og vilkår

2.1 Adgang til platformen

Du kan til enhver tid tilgå vores platform. Det er dog nødvendigt for at gøre brug af vores ydelser at du opretter en profil og booker en tid via platformen, hvis du ønsker at bestille en tid hos en behandler. Det er på den måde du får kontakt med behandleren og kan aftale en tid. Der må ikke indgås aftaler mellem behandler og kunde uden om denne platform. Behandleren udelukkes fra platformen, hvis der indgås privataftaler.

2.2 Ansvar

Behandleren er den ansvarlige aftalepart før, under og efter behandlingen. Keep the Beauté er blot platform udbyder. Behandlerne er ansvarlige for at gøre sig bekendt med Handelsbetingelserne for denne platform inden oprettelse af en annonce om en skønhedsbehandling.

3. Din rets-evne

3.1 Habilitet og alder

Ved at booke en tid på platformen garanterer du, at:

3.1.1 Du juridisk er i stand til at indgå bindende aftaler med behandler; og

3.1.2 Du er over 18 år.

3.2 Du anerkender og accepterer at hvis du har en specifik allergi eller intolerance, skal du kontakte behandleren direkte, for at tjekke om de produkter behandleren bruger er passende for dig, inden du placerer en bestilling/booking direkte med dem. Du bedes gør dig opmærksom på behandlerens beskrivelse af ydelsen for at gør dig bekendt med eventuelle allergener eller intolerancer.

4. Processen for bestilling og booking

4.1 Din booking

Når du har valgt en behandling, du ønsker at bestille og har afgivet andre nødvendige oplysninger, vil du få mulighed for at gennemføre en bestilling ved at klikke på knappen “BOOK NOW”. Det er vigtigt, at du indtaster og retter eventuelle fejl, før du klikker på knappen, da indtastningsfejl ikke kan rettes, efter du har klikket på denne knap (med forbehold for bestemmelsen i pkt. 4.2 nedenfor). Ved evt. spørgsmål eller ændringer til bestillingen bedes du rette til den valgte behandler.

4.2 Ændring eller annullering af bestilling

Når du har afgivet din bestilling, og din betaling er autoriseret, kan du annullere bookingen 24 timer inden behandlingen. Ved annullering af bookingen inden for de 24 timer vil 50% af pengene blive refunderet.

4.3 Betalingsgodkendelse

I tilfælde af, at din betaling ikke godkendes, vil din bestilling ikke blive behandlet eller kommunikeret til den relevante behandler/sælger. Sørg derfor for at dine betalingsoplysninger er korrekte.

4.4 Behandling af din bestilling og behandlerens afslag

Ved afgivelse af din bestilling modtager behandleren notifikation, og du modtager en bekræftelsesmail på din anmodning og oplysninger om at din bestilling vil besvares inden for de 24 timer. Behandleren/sælgeren har 24 timer til at svare bestillingen/bookingen.

Bemærk venligst, at den bekræftelsesside, som du ser på Platformen, og den booking-bekræftelse, som du modtager, kun er en bekræftelse på, at du har sendt anmodning om tid til den pågældende behandler om behandlingen. Det betyder ikke nødvendigvis, at din bestilling/booking er blevet accepteret af behandleren. Behandleren er berettiget til at afvise din bestilling/booking, hvis de har for travlt eller af andre årsager. Vi opfordrer behandlerne til at acceptere alle bestillingerne, men hvis bestillingen er accepteret og behandleren kommer i en situation hvor bestillingen/behandlingen skal aflyses råder vi behandlerne til at annullere bookingen i god tid. Efter annulleringen skal behandleren straks informere kunden, om at bestillingen er annulleret. Vi vil derefter også informere dig (som regel via e-mail) så hurtigt som muligt, hvis en behandler afviser din bestilling. Hvis behandleren afviser bestillingen, vil enhver betaling du har foretaget i relation til den pågældende bestilling blive tilbagebetalt.

5. Priser og betaling

5.1 Priser på platformen

Priserne på denne Platform er angivet i (DKK). Disse priser er inklusive moms samt er håndteringsgebyrer også inklusive moms.

5.2 Forkerte priser

Behandleren har eget ansvar for at angive de korrekte priser ved annonceoprettelse. Det vedkommer ikke Keep the Beauté, hvis der fejlagtigt er angivet en forkert pris. Det pålægges behandleren, at eftertjekke og sørge for at priserne er korrekt angivet ved oprettelse af annonce. Vi henviser til Forbrugerombudsmandens retningslinjer.

5.3 Gebyr ved anvendelse af tjeneste til booking

Vi opkræver et håndteringsgebyr for brug af Platformen. Kunden betaler gebyret i forbindelse med betaling for bestillingen/bookingen uanset hvilken betalingsmetode, der anvendes, jf. pkt. 5.4 nedenfor. Gebyret er fastsat til 20% af det samlede beløb for bestillingen, men vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt at reducere eller hæve gebyret uden varsel. Det aktuelle gebyr vil fremgå af Platformen.

5.4 Betalingsmetode

Betaling skal ske med et af de betalingskort, der accepteres af platformen, dette fremgår ved betalingsdelen. Bemærk venligst, at der kan være forsinkelse i behandlingen af kortbetaling og transaktioner, og at dette kan betyde, at det kan vare op til tres (60) dage, før betalingen trækkes på din bankkonto eller på dit kredit- eller debetkort.

5.6 Afviste bestillinger/bookinger

På grund af bankernes procedurer vil din bank, så snart du har afgivet en bestilling, og behandleren har accepteret booking samt din betaling er blevet godkendt, “reservere” det fulde beløb for din bestilling. Hvis aftalen med behandleren, annulleres, vil banken ikke overføre beløbet til os og vil i stedet frigive beløbet på din konto. Dette kan tage mellem 3 og 5 arbejdsdage (eller længere afhængigt af banken). Du accepterer, at hverken vi eller den relevante behandler kan holdes ansvarlig overfor dig angående denne forsinkelse fra bankens side ved frigivelse af beløb på din konto.

6. Kundeservice

6.1 Generelt

Det er meget vigtigt for Keep the Beauté, at vores kunder får svar på alle deres spørgsmål. Vi hjælper derfor gerne hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til en bestilling. Du er derfor velkommen til at kontakte Kundeservice ved at skrive en E-mail til: info@keepthebeaute.com , ellers kan du finde svar på dit spørgsmål hos din behandler.

6.2 Spørgsmål til din bestilling/booking

Hvis du har problemer med din bestilling/booking, kan du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor, og Kundeservice vil derefter forsøge at kontakte behandle for at følge op på din henvendelse.

6.3 Ændring eller annullering af din bestilling/booking

Hvis du ønsker at annullere eller ændre din bestilling, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor, og de vil forsøge at kontakte behandleren og meddele dem dit ønske. Det er dog ingen garanti for, at Kundeservice kan komme i kontakt med behandleren, eller at behandleren accepterer dine ønsker, da de allerede kan have begyndt at forberede til din booking.

6.4 Klager og feedback

Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en behandling eller den service, behandleren har leveret, kan du give feedback til os i form af anmeldelse, kommentarer og bedømmelser på behandleren/sælgerens annonceside. Anmeldelserne er en vigtig del af vores kvalitetskontrol, og vi opfordrer derfor alle vores brugere og kunder til at anvende denne service

6.5. Kompensation

Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en behandling eller den service, en behandler/sælger har leveret, og du ønsker at få refunderet beløbet eller et forholdsmæssigt afslag i prisen eller en anden kompensation, skal du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor inden for 48 timer du er blevet bekendt med dette, og Kundeservice vil derefter forsøge at kontakte behandleren og bede om en kompensation på dine vegne. Bemærk venligst, at aftalen om behandlingstiden er indgået mellem dig og den behandler, hvor du har lagt din bestilling. Vi kontrollerer ikke behandlerne og kvaliteten på de produkter/behandling eller den service, de leverer, og vi kan ikke give og er ikke ansvarlige for at give dig kompensation på vegne af behandlerne.

7. Særlige vilkår for behandlere og øvrige annoncører

7.1 Vilkår for brug

Annoncører og øvrige behandlere har adgang til at anvende, udskrive og downloade uddrag fra denne platform til brug i deres ydelser på følgende grundlag:

7.1.1 Du må ikke misbruge Platformen (herunder til hacking eller “scraping”).

7.1.2 Medmindre andet fremgår, tilhører ophavsretten og andre immaterielle rettigheder på platformen og det materiale, der offentliggøres (herunder bl.a. fotografier og grafiske billeder) af Keep the Beauté. Sådanne værker er beskyttet af ophavsretslovgivningen, og alle rettigheder forbeholdes. For så vidt angår disse Handelsbetingelser, er enhver brug af uddrag fra denne Platform, der ikke er hjemlet i pkt. 7.1, ikke i overensstemmelse med betingelsen for anvendelse af Platformen og dermed aftalestridigt.

7.1.3 Du må ikke ændre hverken digitale kopier eller papirkopier af materiale, som du udskriver i overensstemmelse med pkt. 7.1, og du må ikke anvende billeder, fotografier eller andet grafisk materiale eller video- eller audiosekvenser alene uden nogen ledsagende tekst.

7.1.4 Du skal sikre, at vores status som ophavsmand til materialet på denne Platform altid anerkendes.

7.1.5 Du må ikke anvende materiale på denne Platform eller selve platformen til kommercielt brug uden at indhente tilladelse fra os hertil.

7.2 Brugsbegrænsning

Bortset fra som anført i pkt. 7.1 må ingen dele af denne Platform gengives eller lagres på en anden platform eller medtages i et offentligt eller privat søgesystem eller -ydelse uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

7.3 Rettigheder

Alle rettigheder, der ikke udtrykkelig gives i disse Handelsbetingelser, skal der indhentes særskilt accept til.

8. Adgang til platformen

8.1 Tilgængelighed

Vi forsøger at sikre, at denne Platform normalt er tilgængelig 24 timer i døgnet, men er ikke ansvarlige herfor og kan ikke holdes ansvarlige, hvis Platformen ikke er tilgængelig på et givent tidspunkt eller i en periode.

8.2 Afbrydelse af adgang

Adgang til denne Platform kan midlertidigt og uden varsel afbrydes, hvis der opstår mistanke om misbrug eller andre skadelige forhold.

9. Besøgenes materiale og adfærd

9.1 Generelt

Al materiale, du overfører eller sender til denne Platform (herunder men ikke begrænset til Anmeldelser) (“Besøgendes Materiale”), blive anset for at være ikke-fortroligt og ikke-ophavsretligt beskyttet. Du garanterer, at du ejer eller på anden måde råder over rettighederne til Besøgenes Materiale. Du accepterer, at vi ikke har nogen forpligtelser med hensyn til sådant materiale. Vi og enhver, som vi udpeger, vil frit kunne kopiere, videregive, distribuere, indarbejde og i øvrigt anvende materialet og alle oplysninger, billeder, lyde, tekst m.v., til kommercielle eller ikke-kommercielle formål. Behandleren er derfor forpligtet til at indhente samtykke fra kunder.

9.1.1 Du garanterer, at det Besøgendes Materiale, du lægger op eller viser, ikke er i strid med begrænsningerne i pkt. 9.2 og 9.3 nedenfor.

9.1.2 Behandleren er til enhver tid forpligtet til at holde sig opdateret med gældende lovgivning og anmelde alle nødvendige oplysninger om sin behandling til de rette myndigheder (f.eks. Sundhedsstyrelsen og SKAT mm.) Keep the Beauté er ikke ansvarlig for anmeldelse til de rette myndigheder.

9.2 Vilkår for Besøgenes Materiale

Det er ikke tilladt at sende, uploade eller overføre materiale til eller fra denne Platform (herunder Anmeldelser), som:

9.2.1 bryder gældende lokal, national eller international lovgivning;

9.2.2 er ulovligt eller svigagtigt;

9.2.3 svarer til uberettiget annoncering;

9.2.4 indeholder virus eller andre skadelige programmer.

9.3 Vilkår for Anmeldelser

Ingen kommentar eller reaktion (uden begrænsning), du sender via Platformen, må:

9.3.1 have ærekrænkende, uanstændigt eller fornærmende indhold;

9.3.2 støtte vold eller diskrimination;

9.3.3 krænke en anden persons immaterielle rettigheder;

9.3.4 misligholde en juridisk pligt over for tredjemand (f.eks. fortrolighedspligt);

9.3.5 støtte ulovlige aktiviteter eller krænke andres privatliv;

9.3.6 give indtryk for at det er vores holdning

9.3.7 anvendes til at udgive dig for en anden person eller at give urigtige oplysninger om din tilknytning til en anden person.

9.4 Fjernelse af Anmeldelser

Listen over forbudte handlinger, der er anført i pkt. 9.2 og 9.3 ovenfor, er ikke udtømmende. Vi forbeholder os retten til (men påtager os ingen forpligtelse, medmindre loven kræver det) og kan efter eget skøn til enhver tid fjerne eller ændre i Anmeldelser eller Besøgenes Materiale, som er lagt på Platformen, som vi mener, er i strid med vilkårene i pkt. 9.2 og 9.3 ovenfor eller på anden måde er stødende eller på anden måde kan skade en tredjepart.

9.5 Brug af Anmeldelser

Anmeldelserne og andet Besøgenes Materiale på Platformen har kun til formål at informere og udgør ikke råd fra os. Anmeldelser og Besøgenes Materiale afspejler meningerne fra de kunder, som har bestilt/booket gennem Platformen, eller fra andre tredjeparter, og udtalelser, råd og meninger fra disse personer kommer kun fra disse personer. I den udstrækning, det er tilladt i henhold til lovgivningen, påtager vi ikke noget ansvar for personer eller Anmeldelser eller Besøgenes Materiale, herunder men ikke begrænset til fejl, injurier, obskønitet, undladelser eller usandheder, som man kan støde på i dette materiale.

9.6 Videregivelse til myndigheder og domstole

Du accepterer, at vi samarbejder fuldt ud med retshåndhævende myndigheder og efterkommer domstolsafgørelser, der anmoder os om eller pålægger os at videregive identiteten på eller opholdsstedet for personer, der gør materiale tilgængelig i strid med pkt. 9.2 og 9.3 eller andre begrænsninger, og friholder os så vidt muligt i henhold til lovgivningen fra ethvert ansvar i forbindelse med denne videregivelse.

10. Links til og fra andre hjemmesider

10.1 Tredjeparts websites

Links til andre hjemmeside på denne Platform er kun medtaget for at gøre det nemt for dig. Hvis du anvender disse links, forlader du denne Platform. Vi har ikke gennemgået alle disse andre hjemmesider og har ikke kontrol over (og er ikke ansvarlig for disse hjemmesider eller deres indhold eller tilgængelighed). Vi godkender dem ikke eller afgiver erklæringer om dem, materialet på dem eller resultatet af at bruge dem. Hvis du beslutter at gå ind på en af disse andre hjemmesider, der har et link til denne Platform, gør du det for egen risiko.

10.2 Tilladelse til at oprette links

Du må gerne oprette et link til denne Platform (www.keepthebeaute.com), forudsat at:

10.2.1 det sker forsvarligt og lovligt og på en måde, så det ikke skader vores omdømme, eller du drager fordel af det;

10.2.2 Du må ikke etablere et link fra en hjemmeside, som ikke er ejet af dig, eller på en måde, som antyder en form for forbindelse med eller godkendelse fra os, hvis en sådan ikke eksisterer;

10.2.3 Den hjemmeside, hvorfra du opretter et link, skal overholde de indholdsstandarder, der er anført i disse Handelsbetingelser (især pkt. 9 (Besøgenes Materiale og Anmeldelser));

10.2.4 Vi forbeholder sig ret til at bringe din tilladelse til at oprette links til ophør til enhver tid.

11. Ansvarsfraskrivelse

11.1 Platforminformation

Selvom vi tilstræber at sikre, at oplysningerne på denne Platform er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Vi kan foretage ændringer af materialet på denne Platform eller af de funktionaliteter og priser, der er beskrevet. Materialet på denne Platform kan være forældet, og vi forpligter os ikke til at opdatere materialet.

11.2 Allergi, intolerancer og andre behandlings-informationer

Når en behandler tilmelder sig keepthebeaute.com, skal de holde Keep the Beauté opdateret med information omkring hele deres behandlinger. Vi inkluderer herefter denne information på deres separate behandlings-/reklameside. Hvor denne information inkluderer allergi og lignende information, sørger vi for at videreføre behandlerens information præcis som den står på behandlerens-side/opslag. Hvis du, eller en person som du bestiller for, har bekymringer omkring allergier, intolerancer eller præferencer, bør du altid kontakte behandleren direkte, før du bestiller. Det er vigtigt du skriver direkte med behandleren der forbereder din behandling, for at sikre at behandlingen du bestiller er passende for dig.

11.3 Behandlerens ansvar

En bestilling af en behandling er en bindende aftale mellem dig og den behandler, som du afgiver bestillingen hos. Keep the Beauté har ingen kontrol over de handlinger eller undladelser, som behandleren foretager. Udover de øvrige forehold i disse Handelsbetingelser accepterer du som kundefølgende ved din brug af Platformen:

11.3.1 Vi garanterer ikke, at behandlingerne, der bestilles fra en behandler gennem Platformen, er af en tilfredsstillende kvalitet eller svarer til dine forventninger, og vi frasiger os ethvert ansvar herfor.

11.3.2 Estimerede behandlingstid oplyst af behandler er kun estimater. Hverken vi eller behandler garanterer, at behandlingen kan leveres inden for de estimerede tider.

11.3.3 Vi opfordrer alle vores behandler til at acceptere alle bestillinger og til at informere kunden straks, hvis en bestilling afvises. Vi vil derefter informere dig (som regel via e-mail) så hurtigt som muligt, hvis en behandler afviser din bestilling. Behandler kan dog til enhver tid vælge at afvise bestillingen, hvis de har for travlt samt af andre årsager.

11.3.4 Denne ansvarsfraskrivelse påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder over for en behandler.

11.5 Generelt

Intet i disse Handelsbetingelser udelukker eller begrænser vores lov fastsatte ansvar i forbindelse med død eller personskade, som opstår på grund af vores uagtsomhed, svigagtige urigtige udtalelser eller andet ansvar, som ikke kan begrænses i henhold til gældende lovgivning. Intet i disse Handelsbetingelser påvirker dine lovbestemte rettigheder.

11.6 Ansvarsfraskrivelse

I henhold til pkt. 12.1 er vi under ingen omstændigheder ansvarlig, herunder men ikke begrænset til erstatning i kontrakt, skadevoldende handlinger (herunder uagtsomme handlinger), manglende overholdelse af lovpligtige krav eller på anden måde, i forbindelse med Platformen (herunder brug, manglende evne til at bruge, eller resultaterne af brugen af vores ydelser eller Platformen), hvad angår:

11.6.1 ethvert omsætningstab;

11.6.2 tab eller ødelæggelse af data, information eller software;

11.6.3 tab af forretningsmuligheder;

11.6.4 tab af forventede besparelser;

11.6.5 tab af goodwill, eller

11.6.6 enhver indirekte tab elle

Keep the Beauté er udbyder af platformen, og er blot bindeleddet mellem kunde og behandler. Kunden indgår en aftale direkte med behandleren. Det er derfor behandlerens eget komplette ansvar, hvis nogen af de ovenstående tilfælde gør sig gældende. Ansvaret overgår til behandleren ved det øjeblik behandleren oprette en salgsprofil samt annonce. Ansvar relateret til en ydelse som behandleren tilbyder, er pålagt behandleren ene og alene.

11.8 Yderligere omkostninger

Du påtager dig det fulde ansvar for yderligere og relaterede omkostninger, som du pådrager dig i forbindelse med eller som resultat af din brug af Platformen, herunder men ikke begrænset til omkostninger, der vedrører service, reparation eller tilpasning af udstyr.

12. Opsigelse

12.1 Årsager til opsigelse

Vi kan opsige eller suspendere din ret til at bruge denne Platform med øjeblikkelig virkning ved at give dig skriftlig besked (herunder pr. e-mail), såfremt:

12.1.1 du har benyttet Platformen i strid med pkt. 7.1

12.1.2 du har offentliggjort materiale, der udgør en overtrædelse af pkt. 9.2 eller 9.3 (Besøgendes materiale og adfærd);

12.1.3 du har misligholdt pkt. 10.2 (Links til og fra andre platformer); eller

12.1.4 hvis du misligholder andre væsentlige vilkår i disse Platform Handelsbetingelser.

12.2 Forpligtelser ved opsigelse

Ved opsigelse eller suspendering skal du straks destruere eventuelt downloadede eller udskrevne uddrag fra denne Platform.

13. Skriftlig kommunikation

Vi opfordrer til at kommunikation foregår skriftlige mellem såvel kunder, behandlere og Keep the Beauté elektronisk.  Når du bruger Platformen eller bestiller via Platformen, accepterer du, at kommunikation med os hovedsagelig foregår elektronisk. Keep the Beauté bestræber sig på at kontakte skriftligt pr. e-mail eller give information ved at offentliggøre meddelelser på vores platform. Af kontraktmæssige årsager accepterer du denne elektroniske kommunikationsmåde, og du anerkender, at alle kontrakter og meddelelser og al information og anden kommunikation, du får fra os elektronisk, overholder alle juridiske krav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig. Denne betingelse berører ikke dine rettigheder i henhold til lovgivningen.

14. Begivenheder uden for vores kontrol

14.1 Vi er ikke ansvarlige for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser i henhold til disse Handelsbetingelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (“Force Majeure”).

14.2 Force Majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (herunder men ikke begrænset til) følgende:

14.2.1 strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt;

14.2.3 civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig;

14.2.4 brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe;

14.2.5 umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler;

14.2.6 umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk;

14.2.7 en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.

14.3 Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force Majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vores bedste for at bringe Force Majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til disse Handelsbetingelser kan opfyldes på trods af Force Majeure-begivenheden.

15. Yderligere vilkår

15.1 Privatlivspolitik

Vi er forpligtede til at beskytte dine personoplysninger. Alle personoplysninger, som vi indsamler fra dig, behandles i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik. Du bør læse vores Privatlivspolitik, som er en del af disse Platform Handelsbetingelser og kan ses her.

15.2 Opdatering af Handelsbetingelser

Vi kan til enhver tid ændre disse Handelsbetingelser. Du bør løbende holde dig opdateret med de gældende Handelsbetingelser, da de er bindende for dig. Du er underlagt de politikker og vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, du bestiller/booker igennem os.

16. Lovvalg og værneting

Nærværende Handelsbetingelser er underlagt lovgivningen i Danmark og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Tvister, der måtte opstå i forbindelse med disse Handelsbetingelser, er underlagt de danske domstole.